top of page
Camera Lens

Start Lean

A Free Webinar on How to Unleash Your Inner Entrepreneur.

Thanks for submitting!

Presented by Tamala Francis,
Founder & CEO at Francis & Co.

הרגע הראשון הוא הרגע החשוב ביותר. כשמישהו נפגש עם עסקך, הוא צריך להרגיש את המשמעות שמאחוריו. תמונת התדמית שלך היא כמו קישור נפשי בין העסק ובין האנשים שמתעניינים בו. היא הזיכרון הראשון שנשמר בזיכרון של הלקוח, והיא יכולה ליצור רגש חיובי או להעניק חשיבות רגעית.

זו לא רק תמונה, זו פתח לסיפור. היא מעבירה מסר, מעטירה את ייחודיות העסק, ויוצרת התרגשות ראשונית. זה הזמן להביא לחיים את הרעיון העסקי שלך, באמצעות ציור שמשקף את המטרה והאמירה שלך. בחר בגרפיקה מושקעת שמשדרת את הערכים שלך, והשקיע בקטע האישיות שמבדיל אותך.

התמונה שלך היא הפרצופים של העסק. הזדמנות אחת לפתוח את הדלת לפני הציבור. האם אתה מוכן ליצור רושם חזק ומשנה? אל תפספס יותר זמן - תצור קשר עם המומחים שיעזרו לך להביא לחיים את התמונה המדויקת והמרשימה שתעזור לך לזכות בלב ובראש של הלקוחות.

  • WhatsApp.svg
  • WhatsApp.svg

ניתן לבחור את אחת החבילות צילום שלנו

107404148_4736051656420326_3160437019034840501_o.jpg

ברור שאני רוצה לשמוע עוד. 
תצרו איתי קשר

Thanks for submitting!

  • 123344
bottom of page