top of page

תקנון אתר - עננים ​

  1. בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

1.1  "החברה" – המותג: עננים \ עננים צילום עסקי , ח.א.פ 311037386 בכתובת שמואל שרירא 48 ראשון לציון 

1.2  "האתר" - אתר האינטרנט ananim.org.il

1.3 "השירותים" - המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה לרבות כלל השירותים הקשורים בתחום הצילום, ההסרטה, עריכה, ביצוע פעולות בתכנים, ליווי, השמעה ושידור. שירותי איפור, הלבשה, שירותי מוזיקה והגברה ותאורה, שירותי עיצוב וכלל השירותים הקשורים לצילום והפקה מקצועיים.

1.4 "הסכם התקשרות" - הסכם המכיל את המידע הרלוונטי להזמנת שירותי החברה ומכיל בין היתר אך לא רק את סכום התמורה, תאריך וסוג השירות , הוראות בנוגע לשירותים שניתנו על ידי החברה ו/או מי מטעמה, דמי הביטול ומועדים.

1.5 "יום האספקה" – היום בו הסתיימה מסירת הסרט ו/או התקן זיכרון דיגיטלי ו/או הועברו למזמין דרך שרת "ענן" ליעד המבוקש ע״י הלקוח או לפי החוזה המסירה והזמנים.

1.6 "כתובת למשלוח" - לכתובת שציין הלקוח ככתובת למשלוח או כתובת המייל  לשליחת הקבצים.

1.7 "עיצוב" - ביצוע פעולות עריכה ו/או הפקה  ו/או עריכת וידאו בוצעו לפי התאמה המקצועית.

1.8 "ימי עסקים" - הינם ימי חול (ראשון עד חמישי) לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

1.9 "התאמה לעריכה" - דף בהוראת של הלקוח לצורך קבלת פרטים אודות רצונותיו בנוגע לעריכת הסרט . כגון : פונטים , צבעיים, מוזיקה ועוד.

1.10 "לקוח" – כל אדם העושה שימוש באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת השירותים המוצעים באתר.

1.11 "עריכה מחודשת" – עריכה מחודשת של סרטי וידאו. יובהר כי סעיף זה לא כולל עריכות נוספות מעבר למה שתואם מול המזמין הפרוייקט ומצויין בהצעת המחיר או חוזה הזמנה.

1.12 "עיכוב סביר במתן השירות" – 30 ימי עסקים מעבר למועד שנקבע בעת ביצוע ההזמנה.

 

2. כללי

2.1 הנוסחים בתקנון זה מופיעים בלשון זכר אך מיועדים לשני המינים.

2.2 האתר משמש כפלטפורמה אינטרנטית להתקשרות עם צוות הצלמים הפעילים מטעם החברה בתחום הוידאו והסטילס ובנוסף נותני שירותים מטעמה, הוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה ו/או על ידי מי מטעמה.

2.3 לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה במייל ananim4u@gmail.com או בטלפון מס' 0528303511.

2.4 תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות וגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוחות. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהוות הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת בנוגע לכל שינוי כאמור.

2.4 ביצוע הזמנה ו/או רכישה ו/או התקשרות עם מי מצלמיה של החברה או שאר ספקי השירותים הנוספים מטעם ה"עננים" דרך האתר כפופים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה ובכפוף לאמור בכל דין, כל המבצע הזמנה ו/או רכישה ו/או התקשרות עם מי מצלמיה של החברה או נותני השירותים הנוספים מטעמה דרך האתר מצהיר, כי עם ביצוע הפעולה הוא קרא תקנון זה, וכי הוא מסכים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לו או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.

2.5 כלל המחירים המוצגים באתר הינם בשקלים חדשים . יש פרוט מסודר אם המחיר כולל או ולא כולל מע״מ והמחיר הסופי יצויין במפורש באתר ועל פי דין.

2.6 כלל רישומי המחשב בנוגע לפעולות המבוצעות באתר הינם של החברה בלבד, רישומים אלו הינם ראיה לכאורה לנכונות הפעולות המבוצעות על ידי הלקוח.

2.7 התמונות וסרטוני וידאו המוצגים באתר הינם להמחשה בלבד ואינם מחייבות את החברה ו/או נותני השירותים מטעמה, אין להסיק מהתמונות והסרטונים את הנראות הסופית של הפרויקטים השונים.

2.8 החברה עושה את המיטב בכדי לוודא שהמידע המוצג באתר על ידי הצלמים או נותני השירותים מטעמה יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי במידה ועלולים להופיע אי דיוקים או שגיאות החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים או השגיאות כאמור.

2.9 החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר - לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט לפי העניין, העונים על ההגדרה "דבר פרסומת", על-פי תיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982. בנוסף, החברה תהיה רשאית לשלוח למשתמש כאמור בדוא"ל או במסרון קצר אשר עשוי לכלול עדכונים בנושאים שונים שאינם פרסומיים, לדוג' פרטים על ביצוע עסקה. החברה רשאית, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי ובכל עת, להפסיק מבצעים, הטבות הנחות ו/או כל שינוי בתמחור, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך.

2.10 תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים באמצעות על אמצעי תקשורת המאפשר שימוש באתר. כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, או כל רשת תקשורת אחרת.

2.11 החברה רשאית לעדכן את מחירי השירותים באתר מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת ביצוע ההזמנה בפועל על ידי הלקוח (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום ואישור התשלום) וכפוף לחתימה על הסכם ההתקשרות.

2.12 בעת ההרשמה לאתר, הלקוח יהיה רשאי להירשם לקבלת דיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוח מעוניין להסיר את עצמו מן הדיוור לאחר שנרשם, הוא יכול לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל או בפנייה לדוא"ל: ananim4u@gmail.com, או תחת ה"חשבון שלי" בחשבון הלקוח באתר, לפי בחירתו. למען הסר ספק, החברה עדיין תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי הלקוחות לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה המפורטת להלן וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה וכיו"ב), בהתאם לדין החל.

2.13 הרישום לאתר מוגבל ביצירת חשבון יחיד לכל לקוח. החברה זכאית להסיר חשבונות כפולים ככל ותמצא לנכון לעשות כן.

2.14 מבצעים וקופוני הנחה ככל ויהיו, הינם תקפים לשימוש חד פעמי ואין כפל מבצעים והנחות, אלא אם כן צוין אחרת בתנאי כל מבצע או קופון הנחה. ניתן לממש את הקופון בביצוע הזמנה באתר בלבד. ככל ותבוטל עסקה שנרכשה במסגרת מבצע או באמצעות קופון הנחה מדיניות הביטול הינה כפופה לקבוע בהסכם ההתקשרות.

2.15 החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש.

2.16 החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין שירותים באמצעות האתר או לבטל או להפסיק את השימוש של הלקוח באתר בכל מקרה בו: (א) הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין הלקוח לחברה; (ג) הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג' כלשהו, לרבות לקוחות ומשתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לצדדים קשורים עמה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל שהחברה מצאה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.

2.17 במקרים כאמור תהא החברה רשאית, בין היתר ומבלי לגרוע, להתחקות אחר השימוש של הלקוח באתר, להעביר את דפוסי התנהגות הלקוח לרשויות הרלוונטיות ו/או לצדדים שלישיים אשר יוכיחו, להנחת דעתה של החברה, כי הינם נפגעים מהפעילות המפרה של הלקוח וכן כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון לנקוט כדי להגן על קניינה ו/או על זכויותיה ו/או זכויות צדדים שלישיים.

 

 3. הרשמה לאתר וביצוע הזמנות

3.1 הזמנת שירותים באמצעות האתר תתבצע על ידי לקוח רשום באתר באמצעות הזמנה ואישור הזמנה שיתקבל חזרה על ידי החברה. יובהר כי מילוי כל הפרטים הנדרשים לצורך רישום לאתר מהווה תנאי לביצוע ההזמנה. הלקוח אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו באתר בסודיות מוחלטת.

3.2 החברה לא תעשה בפרטי הלקוח כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.

3.3 על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, על הלקוח להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ובהתאם לדרישות האתר. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שההזמנה תיקלט, והשירותים אכן יינתנו ללקוח. אישור הזמנה סופי ומאומת על ידי החברה וחתימה על הסכם התקשרות הינם אסמכתא בלעדית לביצוע הזמנה תקינה.

3.4 עם ביצוע ההזמנה ע״י הלקוח וככל והלקוח ביצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי, תבצע החברה בדיקה של פרטי אמצעי התשלום עמו שילם הלקוח את התמורה בעסקה, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי או ספק תשלום מקוון אחר, תישלח הודעה ללקוח שתיידע אותו שהעסקה אכן אושרה.

3.5 פרטי ההזמנה כפי שהזין הלקוח בטופס ההזמנה ובהסכם ההתקשרות ורישום העסקה במחשבי החברה יהוו ראייה חלוטה וסופית לנכונות העסקה.

3.6 במקרה בו לא אושרה העסקה ע״י חברת האשראי או ספק תשלום מקוון, יקבל הלקוח הודעה מתאימה על כך והוא יידרש למסור אמצעי תשלום אחר תוך 2 ימי עסקים. ככל והלקוח לא ימסור אמצעי תשלום כאמור תבוטל ההזמנה.

3.7 בנוסף לאישור הנדרש מאת חברת האשראי/ספק שירותי תשלום מקוון כאמור לעיל, אישור ההזמנה מותנה בהסכמת נותן השירות (קרי: צלם סטילס, צלם וידאו וכל ספק אחר על פי תקנון זה כיו"ב) שהינו יכול לספק את השירות במועד הקבוע בהזמנה שהוזן על ידי הלקוח. היה והחברה לא תוכל לספק את השירותים, תבוטל ההזמנה, וככל שחויב הלקוח בגינה – יזוכה הלקוח בהתאם. למען הסר ספק, ללקוח לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף, אשר נגרם ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מכך.

3.8 יודגש כי החברה תהיה זכאית שלא לאשר הזמנה שביצע לקוח מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי בין היתר בשל הסיבות הבאות (אך לא רק):

* אם בעת ההרשמה באתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים.

* אם בוצעו מעשה או מחדל, הפוגעים או עלולים לפגוע באתר או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה.

* אם שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה.

* אם הופרו תנאי תקנון זה, תנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים, לרבות הסכם ההתקשרות, חוזה עבודה , או תנאיו של כל שירות אחר שיציע האתר.

* אם ללקוח קיים חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, למרות שחלף המועד לתשלומו.

* אם כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

3.9 לאחר שהועברו לחברה פרטי התשלום, יישלח ללקוח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני אותו הזין בעת ההרשמה לאתר על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את השירותים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה. הסכם ההתקשרות הוא הקובע לעניין מועד מתן השירותים, עלותם וכיו"ב.

3.10 ביטול עסקה/הזמנה של שירות

3.11 ביטול עסקה ו/או הזמנה של שירות או שירותים יהיה כפוף להוראות הסכם ההתקשרות שיחתם אל מול הלקוח.

4. אספקה ומשלוחים

4.1 אספקת התוצרים ללקוח מתבצעת באמצעות שירותי "ענן" ,משלוח עד הבית באמצעות חברות שליחויות או באמצעות דואר רשום, במסגרת זמן האספקה שנקבע בהסכם ההתקשרות . חלק משירותי הספקה כרוכים בדמי משלוח ועל פי הזמנה . בתיאום מראש ניתן לתאם איסוף של התוצרים ממשרדי החברה בראשון לציון

4.2 חלק משרותי ה"ענן" היו כרוכים בתוספת תשלום בהתאם לגודל הקבצים המועברים דרך השרת.

4.3 סכום דמי המשלוח יופיע בהסכם ההתקשרות לאחר ביצוע תהליך ההזמנה וייגבה במסגרת התשלום הכולל. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.

4.4 משלוח בדואר רשום – זמן השילוח תלוי בדואר ישראל, כאשר ההתחייבות שלהם עומדת על עד 14 ימי עסקים לכל היותר מיום ביצוע שליחת החבילה על ידי החברה. עם זאת, מובהר כי החברה אינה יכולה להתחייב כי המשלוח יגיע במסגרת הזמנים האמורה וכי החברה לא תישא בכל אחריות בגין עיכובים ו/או איחורים באספקת המשלוח בגין משלוח בדואר רשום, שאינם תלויים בחברה.

4.5 במידה וכתובת המשלוח נמצאת ביישובים אליהם חברת השליחים אינה מגיעה, ההזמנה תישלח באמצעות דואר רשום.

4.6 אין החברה אחראית ואינה יכולה לקחת אחריות על עיכובים של חברות השילוח השונות.

4.7האפשרות להזמין מהאתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של דואר ישראל או חברות המשלוחים. החברה רשאית אך לא מתחייבת לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה והיה ולא יהיה באפשרותה של החברה לספק את התוצרים על הלקוח יהיה לאספו ממשרדי החברה בתיאום מראש כאמור.

 

5. אחריות החברה

5.1 בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שייגרם ללקוח ו/או מי מטעמו ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או הזמנת שירותים באתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של הלקוח ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת (לרבות בקשר לתקלה ו/או לשיבוש, זמני או קבוע, בקווי התקשורת) ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבציע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח.

5.2 בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם הלקוח לחברה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו ללקוח מכל סיבה שהיא.

5.3 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של תוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה בשל אירועים שאינם בשליטתה - אירועי כוח עליון, לרבות תקלות, עיכובים, שביתות וכן אירוע מהותי שנגרם על ידי גורם שאינו תלוי בחברה, אסונות טבע, תקלות מחשוב, תקלות בחוות שרתים וכו'.

5.4 בכפוף לאמור בדין החל, נפלה טעות קולמוס בתיאור השירות, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.

5.5 החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה הלקוח ו/או כל אדם אחר בתוצרים שהועברו על ידה.

5.6 גיבו חומרים תתבצע רק לפי מה שסוכם מול הלקוח .

5.7 גיבוי חומרים מקסימלי הוא עד 30 ימים עד לאחר הגשת הפרויקט.

5.8 שחזור חומרים מגיבויים היה בתוספת תשלום ולא מחייב שהיה גיבו לחומרים מעבר למה שסוכם.

 

6. זכויות יוצרים.

6.1 כל זכויות הקניין הרוחני באתר ו/או במוצרים, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד ו/או לפי העניין, צדדים שלישיים אשר התירו לחברה או למי מטעמה (צלמים שמעלים חומרים שלהם)לעשות שימוש בזכויותיהם. זכויות אלה חלות, בין השאר, על תכנים באתר, הנתונים באתר, לרבות רשימת השירותים, התמונות, הממשק וכל פרט אחר הקשור להפעלתו של האתר, עיצוב, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכיו"ב, בין בממשק החיצוני, בין בקוד המקור ובין בקוד היעד.

6.2 אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם, להכניס שינוים, לפרסם, לשדר, להציג, לבצע, להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסת-היפוך (reverse engineering) או למכור באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא, כל חלק מהמידע או מהתכנים הכלולים באתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב הממשק, תמונות וכיוצא בזאת, בלא קבלת אישורה של החברה או, לפי העניין, צדדים שלישיים, מראש ובכתב. כמו כן, אין לעשות שימוש באתר באופן המהווה או שעשוי להוות הפרה או פגיעה בקניין הרוחני של החברה או של צדדים שלישיים, ללא הסכמה המפורשת לכך בכתב ומראש מהחברה או מהצדדים השלישיים כאמור.

6.3 חברת "עננים" רשאית לעשות שימוש מסחרי בכל אחד מהפרויקטים או\ו העבודות שבוצעו ללא הודע מוקדמת למזמין אלה אם צויין אחרת מראש ובזמן חתימת החוזה.

6.4 אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים באתר, ברשימת המוצרים והשירותים המופיעים בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמה של החברה מראש ובכתב.

6.5 אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמתה של הנהלת האתר מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן).

6.6 השם עננים (ANANIM) וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

6.7 ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.

6.8 כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה או (לפי העניין) צדדים שלישיים.

6.9 יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

6.10 אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו״ב.

6.11 אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוג Crawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.

6.12 אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה.

6.13 אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

 

7.מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

7.1 הפרטים אישיים שנמסרו על ידי הלקוח באתר (להלן: "הנרשם") במסגרת מילוי טופס ההרשמה, כל נתון אחר שנמסר, יופק או יעובד על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודות הלקוח שהגיע ו/או יגיע לידי החברה, במסגרת השימוש באתר ("פרטי הלקוח") יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט להלן.

7.2 בתקנון זה, הביטוי "פרטי הלקוח" כולל כל מידע אישי שנאסף על ידי החברה או נמסר לה על ידיך או מי מטעמך, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות אותך ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הפרטיות"), לרבות, אך לא רק, שם פרטי, שם משפחה, מס' תעודת זהות, כתובת מגורים, מספר טלפון, תאריך לידה, כתובת דוא"ל, מוצרים שהזמנת, זיהוי מקום, תחומי עניין, אמצעי תשלום, מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול החברה, וכיו"ב.

7.3 החברה לא תמסור את פרטי הנרשם, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי הנרשם ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין הנרשם לבין חברה; (ג) אם תארגן החברה את פעילותה במסגרת גוף אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילותה עם פעילותו של גוף אחר - החברה תהיה זכאית להעביר לגוף האחר הנ"ל את פרטי הנרשם ובלבד שהגוף האחר יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי ביצע הנרשם מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם; (ה) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי הנרשם ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ו) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי הפר איזה מתנאי התקנון ו/או כל הסכם עם חברה ו/או עם מי מטעמה; (ז) אם וככל שהדבר יידרש לצורך פעילות החברה, כגון העברת פרטים לעובדים, לקבלני משנה ולגופים אחרים השותפים או המעורבים בהפעלת הפעילות של האתר. ללקוחות לא תהיה טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת פרטיהם כאמור והם לא יטענו בדיעבד כי לא נתנו הסכמתם לעניין זה והם מוותרים בזאת על כל טענה ו/או תביעה כאמור.

7.4 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מסכים לכך שהחברה תהיה רשאית להעביר, על פי שיקול דעתה, את פרטי הלקוח אל מחוץ לגבולות ישראל, הגם שדין המדינה אליה יועברו ו/או בה יאוחסנו פרטי הלקוח מבטיח רמת הגנה שונה מרמת ההגנה על מידע הקבועה בדין הישראלי.

7.5 מילוי טופס ההרשמה והשימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של הנרשם לכך שפרטי הנרשם נרשם שלו וכל נתון שיופק על סמך ניתוח פרטים אלה וכל מידע אודותיו שהגיע ו/או יגיע לידיעת חברה, יוחזקו במאגר מידע אחד או יותר של חברה ו/או מי מטעמה, וכי ייעשה בפרטי הנרשם שימוש בהתאם למטרות הבאות: (א) לצרכי תפעול האתר ומתן השירותים ללקוחות, לרבות לצרכי יצירת קשר עם הלקוח כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכל לצורך מתן השירותים; (ב) למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה לנרשם בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון (לרבות בכתב, בדפוס, בטלפון, הודעת טקסט, בפקסימיליה, בדרך ממוחשבת או באמצעי אחר), בכפוף לקבלת ההסכמות הנדרשות לפי הדין; (ג) לצרכי עידוד נאמנות, ניתוח ומחקר סטטיסטי (לרבות מסירת נתונים סטטיסטיים ו/או מצרפיים לא מזהים לצדדים שלישיים), עריכת סקרים וכל שימוש מקוון אחר בקשר לנושא שיווקי; (ד) לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות וליצירת קשר כאשר החברה סבורה שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או אספקת המוצרים או לקיום הוראות אחרות על פי דין; ו-(ה) למילוי חובותיה של החברה לפי הדין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש כאמור בפרטי הלקוח למטרת הנ"ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.

7.6 לא חלה על הלקוח חובה חוקית למסור את פרטיו לחברה (אולם ללא מסירתם – לא תוכל לעשות שימוש בכל או בחלק משירותי האתר) והלקוח יודע ומודע לכך שמסירת פרטיו נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הלקוח מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותו מצד החברה ו/או מי מטעמה.

7.7 האתר עשוי לעשות שימוש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. החברה עשויה אף להיעזר ב-Cookies שמקורם בצדדים שלישיים, בהם Google Analytics ורשתות חברתיות אשר נועדו עבור הצגת מודעות בדבר מוצרים או שירותים בהתבסס על פעילויותיו השונות של הלקוח ברחבי האינטרנט ואתרים ושירותים אחרים בהם ביקרת, ועוד.

7.8 עוגיות (Cookies) הם קבצי טקסט, שהדפדפן יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר או ממחשבים של צדדים שלישיים. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך. העוגיות יכולות להכיל מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

7.9 דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינך יודע כיצד לעשות זאת, בדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש על מנת לבחון אפשרות להסיר את אופציית העוגיות. נטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

7.10 חלק מהמידע שנאסף אודות הלקוחות במסגרת השימוש באתר ו/או ההתקשרות מול החברה אינו מזהה אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטי הלקוח. זהו מידע סטטיסטי ו/או מצטבר. לדוגמה, פרסומות שקרא הלקוח באתר, העמודים שבהם צפה, ההצעות והשירותים שעניינו אותו, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע כאמור ללא הסכמת הלקוח (לרבות העברת המידע לצדדים שלישיים) בהתאם לשיקול דעתה של החברה, ובמסגרת השימוש כאמור לא תיחשף זהות הלקוח ללא הסכמתו ו/או שלא בהתאם למדיניות פרטיות זו.

7.11 על פי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שקיבל הרשאה בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

פנייה כזאת יש להפנות לחברה, באמצעות דוא"ל: ananim4u@gmail.com

7.12 הנרשם מאשר שידוע לו כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את פרטיו וכי מסירת המידע הנ"ל נעשית מרצונו החופשי ובהסכמתו. הנרשם מסכים בזאת באופן מפורש לשימוש האמור לעיל בפרטים שמילא ומאשר כי השימוש בהם לא ייחשב כפגיעה בפרטיות ולא יזכה אותו בכל סעד ו/או פיצוי כלשהו.

7.13 נרשמים שמבקשים שלא לקבל פניות באמצעות דיוור ישיר יודיעו על כך בכתב באתר האינטרנט של החברה או באמצעות מנגנון ההסרה שיימצא בכל דיוור ובמקרה זה החברה תפעל בהתאם להוראה שנמסרה לה. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי הנרשמים לצורך המטרות המפורטות בסעיף 3 לעיל, בכפוף לשמירה על פרטיותם של הנרשמים ובהתאם לדין החל.

7.14 אישור לקבלת מידע פרסומי משמעו הצטרפות לרשימת הדיוור של האתר - בנפרד מרשימת הדיוור של חנויות הרשת. לפיכך, בקשה להסרה מרשימת הדיוור תחול על רשימות התפוצה של האתר בלבד.

 

8.שמירה על סודיות; אבטחת מידע

8.1 החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

8.2 האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה'אבטחה' המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל'עירבול' שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.

8.3 במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

8.4החברה עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר המפעילים את האתר ו/או החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה ו/או אצל מי מספקיה.

8.5 מבצעים והטבות

8.6 החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע ללקוחות, מעת לעת, מבצעים והטבות, על כל או חלק מהשירותים המוצעים באתר. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן להוראות שיתפרסמו באתר, מעת לעת. החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף להוראות הדין.

  • 123344
bottom of page